Kaarten

Kaarten:

Kaart van 1696.
Uit de eerste Provincie Atlas van Utrecht, uitgegeven in 1696, een uitvergroot detail.
De verhoudingen zijn wat uit de losse hand en kloppen niet overal helemaal.

Op de kaart herkent u al de Hoogen weg, de Laagen weg en de Groene Steegh.
Deze wegen waren in het laatmiddeleeuwse Amersfoort toegangswegen naar de Amersfoortse Meent, een onverdeeld stuk land waar Amersfoortse boeren hun vee konden laten grazen en konden hooien. Het landbouwgebied lag op de Camp. De Amersfoortse Meent was tegen het gebied van Hoevelaken gelegen. In dat kader is de vermelding op de kaart van een "Doorne Heg" interessant. In de middeleeuwen (en ook later) was een doornheg of vlechtheg een beproefde vee-kering.
De Laagen weg liep door een drassig weidegebied en was alleen 's zomers goed begaanbaar als kortere verbinding tussen Amersvoort, Hoeflaken en Niekerck. De Hoogen weg lag op een zandrug en was het hele jaar begaanbaar. Over de Hoogen Weg kwamen -vanuit Barneveld en Achterveld- vanaf het begin van de 17e eeuw ook de brede huifkarren van de Hessen, handelaren uit Westfalië die hun aardewerk en, naar Amersfoort vooral, linnen garens brachten om het daar te laten verkopen of te verschepen naar Amsterdam. Bij de Coperenmolenbrug, de brug vlak voor Stoutenburg heeft dan ook eeuwenlang een tol gestaan.
Op deze kaart vinden we ook de buurtschappen Randenbroeck, Zielhorst en Liender. De weg naar Liender, de Liendertseweg (net als de nu verdwenen Liendertsesteeg) is dan ook al een heel oude weg. Overigens ligt op deze kaart Liender een stuk noordelijker dan het huidige Liendert. De Flierbeek op deze kaart heet in de volgende eeuwen afwisselend de Flierbeek of de Barneveldse beek. Tegenwoordig heet alleen nog het gedeelte in Randenbroek en de binnenstad Flierbeek.


 

Kaart van 1850.

 

Kaart 1872.

De Spoorweg links boven is de spoorweg naar Zwolle. De spoorweg naar Apeldoorn is wel geprojecteerd -Ooster Spoorweg- maar nog niet gerealiseerd. Er is nog geen valleikanaal, wel nog de Grebbelinie. De buurtschap Kruiskamp wordt op deze kaart vermeld. Ook vinden we de boerderijen Rustenburg, het Steenenkruis, Wilde Veluwe en De Vod. De A 28 is er nog lang niet, maar ter oriëntatie: de A 28 snijdt de Straatweg naar Nijkerk iets ten westen van de 2e Steeg. De Boerderij Landlust -waar nu bedrijvenpark De Hoef ligt- vinden we ook nog terug op de hier opgenomen kaarten uit 1850, 1911 en 1977.

 

Kaart van 1911.

De Ooster spoorweg ligt er nu. De naam Vinkenhoef verschijnt. Liender heet nu Liendert maar ligt nog ten noorden van de spoorweg naar Zwolle. Op de kaart staat ook een "Halte" aangegeven bij de spoorweg naar Zwolle. Een soort Station Schothorst avant la lettre? Er is nog geen valleikanaal, nog geen A28. Wel vinden we op deze kaart de Maxhoeve, die -nog steeds op dezelfde plek- tegenwoordig pal ten oosten van de afslag van de A28 ligt. Let ook op de typische knik in de erfgrenzen in de buurt van het Zwaantje. Die knik is nog steeds terug te vinden in het noordelijk deel van het huidige Waterwingebied.

 

Kaart van 1940 (uitgegeven  door het Ministerie van Defensie}.

Op deze kaart is het Valleikanaal te zien. Liendert ligt ineens ten zuiden van de spoorweg, ongeveer op de plaats waar de huidige wijk Liendert ligt.
Aan de Hooge Weg verschijnt het pompstation, teken dat het Waterwingebied in gebruik is genomen.
De boerderij Rustenburg is verdwenen of wordt niet meer genoemd.
Op de kaart verschijnen ook de namen Hoeflust en De Hoof op de plaats waar nu bedrijvenpark De Hoef ligt. De Postlooperssteeg zal later nog de Hoefseweg gaan heten.

 

Kaart van 1974 (Uitgegeven door het departement van Defensie).
Geheel herzien in 1971. De situatie van 1971 dus.

Nu ligt de A 28 er dus, al heet hij dan nog de E 8. Liendert en Schuilenburg zijn gebouwd. Schothorst-Noord, Rustenburg, Zielhorst en De Hoef nog niet.

 

Kaart van 1984. (Uitgegeven door de Topografische dienst op basis van luchtfoto's en terreinverkenningen in 1977. De situatie van 1977 dus).

Nu is ook Rustenburg gebouwd en heeft het Waterwingebied ongeveer zijn huidige omvang gekregen. Het pompstation aan de Hoge weg is op de kaart nog te herkennen. Bedrijventerrein De Hoef is echter nog steeds een landelijk gebied met daarin de Hoefse Weg. Op de kaart uit 1940 kwam deze weg voor als de Postlooperssteeg. Op de hier opgenomen kaarten uit 1850, 1872 en 1911 is overigens ook de boerderij Landlust terug te vinden.

 

Kaart van 2001. (op basis van luchtfoto’s en terreinverkenningen in 1999. De situatie van 1999 dus).

Dit is een detail van de meest recent beschikbare topografische kaart. Min of meer de huidige situatie.
Liendert, Rustenburg, Schuilenburg, de spoorweg Amersfoort-Apeldoorn, de A 28 met de parallel lopende Outputweg als ontsluitingsweg voor Bedrijvenpark De Hoef en de Barneveldsebeek die nog steeds onder de Kopermolenbrug doorgaat.
Binnen een aantal jaren wordt bedrijventerrein De Wieken gerealiseerd. De weg naar Achterveld heet nu de Hessenweg. Het pompstation aan de Hoge Weg is getransformeerd tot een fraai kantoorgebouw. De feitelijke pompinstallatie ligt nog steeds daar achter.