Luchtfoto`s

Luchtfoto`s.

Luchtfoto uit 1952 (Gemeente Amersfoort)

 

Luchtfoto uit 1959.
Het zogenoemde Zeeheldenkwartier van de nieuwbouwwijk Kruiskamp. Onderaan rechts de Prof. Dr. Kohnstammschool uit 1952 aan de Evertsenstraat en rechts daarboven de Bernadette kleuterschool uit 1954 op de hoek van de Banckertstraat en de van Galenstraat.
In het midden rechts een stukje van de Van Randijklaan met een deel van de ontdekkingsreizigersbuurt en de Columbusweg met de schuinstaande flatgebouwen.
Het geheel wordt omsloten door het Valleikanaan. Het gebied daarachter is nog geheel ongebouwd. Hier komen de wijken Liendert en Rustenburg, en hier ligt dus ook het huidige waterwingebied. In 1959 liggen hier slechts nog enkele boerderijen.

 

Luchtfoto uit 1964.
Een overzichtsfoto van het noordoostelijk deel van de toenmalige stad.
In het middel links nog een deel van het stadscentrum met de uitstekende punt van de oude stadswal. Naar rechts in het verlengde van de Kamp lopende Columbusweg met de schuin op de weg staande flatgebouwen. Langs het valleikanaal de nieuw aangelegde ringweg. Aan de overzijde van het kanaal is een begin gemaakt met de nieuw te bouwen stadswijk Liendert.

 

Luchtfoto uit 1989.
Dit is een foto van grote hoogte genomen. Hij is bovendien recht naar beneden genomen, met als doel cartografie.
Links onderaan is het oude stadscentrum. Rechts bovenin is het klaverblad van de A1 en A28.
Halverwege daar tussen ziet u een donkere streep met een knik er in. Dit is het huidige waterwingebied. Aan de westzijde zijde daarvan bevinden zich de wijken Liendert en Schuilenburg, en ten oosten ligt Rustenburg.

 

Luchtfoto anno 2014 (Google).

Klik hier Google Link: