Wetenswaardigheden

Wetenswaardigheden uit de Gelderse Vallei:


Hieronder hebben we een aantal wetenswaardigheden verzameld die te maken hebben met Het Waterwingebied.

 

* De Geschiedenis van de Gelderse Vallei

Amersfoort ligt op de grens van de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwerand en de Eemvallei. Amersfoort ligt op de kop van twee stuwwallen, afzettingen van materiaal, dat met smeltwater werd afgevoerd in de Risijstijd. Dat maakt dat Amersfoort te maken heeft met verschillende landschappen.
Er werd vooral veel zand afgezet. Grof zand en grind op de Utrechtse Heuvelrug, fijn zand vooral in de Gelderse Vallei. Het grove zand en het grind zijn begroeid met heide en bossen, het fijne zand dikwijls stuifzand of bebost stuifzand. Lees verder.

 

* Hessenwegen

Hessenwegen zijn -nog altijd- omgeven met een sluier van geheimzinnigheid. Als je goed zoekt blijkt er in Oost-Nederland een heel netwerk van Hessenwegen te bestaan. Niet altijd even duidelijk, maar misschien juist daarom des te intrigerender. Bovendien vind je de aanduiding Hessenweg juist in de -nog steeds- wat wildere en woestere gedeeltes van Nederland: De Veluwe, Twente, Overijssel, De Achterhoek, De Gelderse Vallei. De weg van Achterveld -via Stoutenburg- naar de Hoge Weg bij chauffeurscafé "De 2e Steeg" heet tegenwoordig Hessenweg. Symbolisch? Lees verder.

 

* Het Stenen Kruis

Evert Ram werd aan de Lageweg neergestoken door een 19 jarige jongen. Dat was in 1571. Op de plek van de moord werd een stenen wegkruis opgericht. Evert Ram was tenslotte de zoon van de Amersfoortse burgemeester Philip Ram. Lees verder.

 

* Verbouw van tabak

Dit beeld is vele eeuwen typerend geweest voor de omgeving van Amersfoort. J.N. Tjarda van Starkenborgh vervaardigde omstreeks 1873 dit fraaie schilderij van de verbouw van de inlandse tabak. Lees verder.

 

* Een wandelgids uit 1899

Deze wandeling komt uit het boekje "Uit het hartje van nederland, wandelgids Amersfoort & omstreken", uitgegeven in 1899 door G.J. Slothouwer.
voor het boekje moest destijds een prijs worden betaald van 30 cent. Lees verder.

  

* De Grebbelinie

Amersfoort was jarenlang een Garnizoensplaats, een plaats waar veel soldaten gelegerd waren. Ruim 2 eeuwen liep de historische
Grebbelinie langs Amersfoort. Tot 1945 toen de linie officieel werd opgedoekt. Het gebied waarin nu de wijken Liendert/Rustenburg
en Schuilenburg liggen was tot 1945 onderdeel van die Grebbelinie. Daaronder valt dus het gehele Waterwingebied. Lees verder.