Nieuwsberichten

 Verbinding Waterwingebied en De Hoef -West

Zoals bekend worden veel kantoren op De Hoef-West omgebouwd tot woonappartementen.
Een fietsverbinding tussen Het Waterwingebied en De Hoef-West is een wens van de Gemeente Amersfoort.
Zoals bekend hebben we daartegen vanaf het begin geprotesteerd.
Een vast onderdeel van een bestemmingswijziging is het maken van een MilieuEffecten Rapportage (MER) voor zo’n gebied.
Als onderdeel daarvan is er een extra MER opgesteld voor een mogelijke verbinding Waterwingebied-De Hoef.
Het concept van deze extra MER rapport is aan ons toegestuurd.
Inmiddels is dit concept (ongewijzigd) definitief gemaakt en deel geworden van een dik pakket bestemmingsplandocumenten.
Deze MER is (hier) ter inzage.

 

Meldpunt Woonomgeving

Soms bereiken ons opmerkingen of klachten over het onderhoud in Het Waterwingebied.
De Vrienden van Het Waterwingebied hebben geen aansturende rol voor wat betreft het onderhoud.
Het juiste adres voor zo’n melding is het Meldpunt Woonomgeving van de Gemeente Amersfoort.
Het meldingenformulier bereikt u door onderstaande link aan te klikken:  
 
Heeft u bijzondere planten of dieren waargenomen, dan vinden we dat natuurlijk heel leuk om te horen. 

 

Contributie 2021
Mocht u het vergeten zijn, dan vragen we u om binnenkort uw contributie 2021 te betalen.
Het bankrekeningnummer is: NL78 ABNA 054.92.35.175 (t.n.v. Vrienden van Het Waterwingebied)
De contributie bedraagt € 5,00 (minimaal).