Lid worden

Wilt u lid worden van Vereniging Vrienden van het Waterwingebied, meldt u dan aan via onderstaand contactformulier en stort uw contributie (min. € 5,00 p.jr) op rekeningnr. NL78 ABNA 0549 2351 75 (tnv Vrienden Waterwingebied).
Ook voor opmerkingen of vragen kunt u van onderstaand contactformulier gebruik maken.

Als u lid blijft, bedraagt de contributie ook minimaal € 5,00 per jaar.